Stresscoaching & Allergibehandling

Stresscoaching 


At blive ramt af stress er helt naturligt, og det kan ske for os alle på et tidspunkt i livet, enten hvis vi bliver ramt af en livskrise, eller hvis vi igennem mange år har haft stresspåvirkninger, der har hobet sig op.


Stress er en belastningsreaktion, hvor kroppen over en længere tid er blevet overbelastet, uden at symptomerne er blevet afhjulpet. Lige pludselig lukker kroppen ned, og der kan komme en masse kraftige symptomer, som i værste fald kan lede til alvorligere sygdomme henover tid, hvis man ikke kommer af med symptomerne og finder balancen igen.


Det er virkelig vigtigt, at du hurtigst muligt begynder at få stressen ud af din krop, så du igen kan begynde at mærke overskud, energi og glæde og ikke mindst - dig selv.


Hvor hurtigt får jeg det bedre?

I et forløb på ca. 6 samtaler taler vi sammen i starten hver uge, og senere i forløbet hver 14. dag. Jeg støtter og guider dig igennem hele processen.


Allerede efter den første samtale går du hjem med nogle konkrete værktøjer til at stoppe stressen, og en del oplever allerede forandring efter de første par samtaler. 


Du kommer i forløbet til at få bedre forståelse for din stress-situation, din krops reaktioner og årsagerne til dem.


Henover forløbet vil din stress forlade kroppen, og du kan langsomt vende tilbage til din almindelige hverdag - men med en ny og større indsigt, nye mønstre og en masse redskaber, der hjælper dig til at undgå at blive ramt af stress igen.Allergibehandling (uden medicin)


Der er mange former for allergi: fødevareallergi, pollenallergi, græsallergi, allergi for husdyr, støvallergi - og mange psykiske forbier er også en form for allergi.


Mange tror, at hvis de har allergi, så er den der for livet, og det eneste man kan gøre er at afhjælpe på symptomerne ved at tage medicin. Men der er faktisk hjælp af hente.


Vil du gerne slippe af med din allergi?


I så fald skal du behandles for din allergi (årsagen til allergien) og ikke kun dæmpe symptomerne ved at tage medicin.


Mange mennesker har adskillige symptomer på stressbelastning i deres krop:


  • allergi
  • smerter
  • fordøjelsesproblemer
  • udslæt
  • hovedpine
  • diverse psykiske udfordringer


Tit hænger rigtig meget af det sammen - men det kan være svært selv at få øje på.


Gennem samtale og kinesiologisk testning (muskeltest) finder vi frem til ubalancerne - og hvad der kan gøres ved dem.